Acil Durum/Kriz Yönetimi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DRK müşterilerine muhtemel ve mevcut kriz senaryolarına ilişkin gerçek zamanlı ve öncel (advance) (önleyici – bilgilendirici – preemptive) durumsal güncellemeler sunar.

Bu hizmet kategorisi; öncel (advance) raporlar, değerlendirmeler sunulması, birey, faaliyet ve tesislerin kriz yönetimine ilişkin sistem, prosedür ve yapılarının oluşturulmasını kapsar.

Bu sistem ve prosedürler kapsamında; yer değiştirme, hibernasyon, güvenli ikamet (safe havening) şantiye ve çalışma alanı dışına ve ülke dışına tahliye işlevleri planlanır.

Birey/Şirket/Kurum Kriz Yönetim Planları, Organizasyon ve Eğitimi

Birey/Şirket/Kurum Kriz Yönetim Planları, Organizasyon ve Eğitimi

DRK müşterilerine bireysel ve kurumsal seyahat, nakil, taşınma, yer değiştirme faaliyetleri ve şantiye ve çalışma sahalarındaki faaliyetler süresince kriz yönetim planlarının oluşturulması ve adapte edilmesi kapsamında destek sağlar. Bu destek, bu maksatla hazırlanan Kriz Yönetimi Standart Operasyonel Prosedürleri (SOP) vasıtasıyla sağlanır. SOP’ler mevcut güvenlik ortamı ile iş operasyonlarının güncel durumları arasındaki uyum ve adaptasyonu geliştirmeyi hedefler. Diğer bir ifadeyle, SOP’ler Kriz Yönetim Prosedürleri ve mevcut durum ile organizasyonel yapı arasındaki uyumu temin eder.

Durumsal Gözlemleme (Conditional Monitoring) ve Ülke çapında Acil Durum Bildirim Hattı (Crisis Hot Line)

DRK sahip olduğu ülke çapındaki teşkilatıyla, müşterilerine, çalışanları için gerekli olabilecek öncel (advance) bilgilendirmeler ve Acil Durum desteği sağlar. DRK’nin sahip olduğu teşkilat merkezi Şirket Analistleri, Saha Güvenlik Müdürleri ve yerel güvenlik makamlarının ortak çalışması suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Tahliye/Hibernasyon Planları

Tahliye/Hibernasyon Planları

DRK ani gelişen kriz ortamlarında müşteri personeline ve kritik malzemelerine yönelik ülke dışını da kapsamak üzere, güvenli bölgelere (safe zones) süratli ve güvenli yer değiştirme, hibernasyon ve tahliye imkânları sağlar.

Acil Durum Prosedürleri, Ulaştırma (Transportation)/Tahliye/Kaçış Güzergâhları (Escape routes) /Güvenli Bölgeler (Safe Havens)

DRK, yürüteceği öncel (advance) çalışmalar sayesinde müşterilerine yönelik önleyici bir girişim kapsamında Acil Durum Prosedürleri ve pratikleri sağlar. Bu pratikler; personel ve malzemenin nakliyesi, seyahat ve kaçırma/kurtarma güzergahlarının tespiti ve acil durumlarda kullanılacak güvenli alanların tespitini içerir.