Bireysel Güvenlik Yönetim Prosedürleri

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DRK tarafından destek sağlanabilecek bir diğer güvenlik alanı da Bireysel/VIP güvenliğidir.

Bu bağlamda DRK müşterilerine Bireysel Güvenlik tedbirlerine ilişkin analiz, değerlendirme ve planlar sunarak destek sağladığı gibi, yerleşik ve seyahat halindeki şirket personeliz ve VIP’ler için Bireysel/VIP Güvenlik alanlarının tüm boyutlarında pratik uygulama hizmeti verir.

Bu hizmet kategorisi; Güvenlik Farkındalığı, Yakın Koruma, Acil Tahliye ve Güvenli Noktalarda İkamet konularının tümünü ve daha fazlasını kapsar. DRK’nin bu kategorideki hizmetleri iki seviye halinde sunulur.

Birinci seviye kavramsal, teori ve konsept düzeyinde (conceptual) olup, daha ziyade bilgilendirme ve raporlama şeklinde DRK Analistleri tarafından sağlanır. Bunlar genel hatlarıyla, güzergah ve ikamet planlaması, Acil Durum Prosedürleri, Yönlendirme (induction) ve oryantasyon ile serbest zaman (leisure time) uygulamalarını kapsar.

İkinci seviye ise, uzman güvenlik personeli tarafından sağlanan daha pratik boyuttaki fiziksel güvenlik tedbirleridir.

Her iki seviyenin entegre bileşenleri şu hususları içerir:

Güzergâh / İkamet Planlaması

Güzergâh / İkamet Planlaması

Her bir VIP projenin yönetimi için görevlendirilen DRK, ana ve alternatif güzergâh planlamalarını yaparak ikamet noktası planlamalarıyla birlikte uygular. İkamet planlamasında bölgesel olay istatistikleri ve analizlerinden faydalanılarak riskin minimize edilmesi hedeflenir. Aynı şekilde bu planlama kapsamında üst düzey politik ve güvenlik gelişmeleri ile özel anlam ifade eden gün ve tarihler de dikkate alınır.

Acil Durum Bildirim ve Yönetimi

DRK Analistleri her bir VIP projesi için, projesi süresi ve lokasyonunu da dikkate alarak Acil Durum Prosedürlerini tanımlarlar. Analistler bu prosedürleri daha sonra ilgili güvenlik proje yöneticileri (güvenlik ve koruma personeli), yerel güvenlik makamları ve müşteri kurum/firma yetkilileri ile gerektiği şekilde koordine eder.

Serbest Zaman Rehberi

DRK Analistleri ayrıca, ilgili VIP veya bireyle ilgili serbest zaman prosedürlerini belirlerler. Bu prosedürler ilgili VIP ve bireye ayrıca bir Serbest Zaman Rehber Dokümanı (Leisure Guidance Sheet) olarak takdim edilir.

Induction & Orientation

Bilgilendirme & Oryantasyon

DRK Analistleri VIP ve Bireysel koruma prosedürlerini bir bölgesel güvenlik oryantasyonu ile başlatırlar. Bu oryantasyon genellikle kısa bir sunum ve bu sunumdaki en kritik hususların ilgili bireye bir cep rehberi şeklinde takdim edilmesi suretiyle yerine getirilir. Bu sunum ve cep rehberinde çalışma bölgesini kısa tanıtımı ile güvenlik spesifikleri ve acil durum/kriz yönetimi ile ilgili bilgi ve veriler bulunur.

Yakın Şahsi Koruma

DRK güvenlik uzmanları bireylere yönelik yakın koruma, refakat/eskort ve transfer hizmetleri sağlarlar. Bu hizmetler sırasında uzmanlar duruma göre kısa namlulu silah taşırlar. Bir yakın koruma ekibi genellikle bir veya iki koruma personeli ile koruma personeli ile aynı nitelikleri taşıyan bir araç sürücüsünden oluşur.