Vizyonumuz

İnanıyoruz ki;
  • Güvenlik, güvenlik personeli görevlendirmek veya Kapalı Devre TV sitemi kurmak gibi uygulamaların çok ötesine uzanan, disiplinler arası bir alandır.
  • Başarılı bir güvenlik sisteminin en temelinde, risklerin ve önlemlerin profesyonel analizi ile birlikte teknoloji istihdamı yatmaktadır.
  • Etkili güvenlik yönetimi, özünde, güvenlik düzenlemelerinden dolayı ticari faaliyetlerin engellenmesi yerine "İş Sürekliliği"nin desteklenmesi şeklinde anlaşılmalıdır.
  • Güvenlik ortamına bütünsel ve yukarıdan aşağıya bir bakışla yaklaşılması ilgi alanlarından etki alanlarına, oradan da işletme faaliyet alanlarına uzanan güvenilir değerlendirme ve uygulamaları mümkün kılacaktır.
  • Yukarıda bahsedilen yaklaşımların doğal sonucu olarak güvenlik, mevcut koşullardan ziyade "Proje Yaşam Döngüsünü" dikkate alarak tasarlanmalı ve planlanmalıdır.
  • Rekabetçi iş ortamı göz önüne alındığında, güvenlik uygulamalarının en uygun maliyet etkinlikle sağlanması gerekmektedir.

Misyonumuz

Risk ve güvenlik ihtiyaçlarını, istenilen yer ve zamanda, geçici veya kalıcı bağlamda, anahtar (niş) nitelikteki entelektüel yetenekleri kullanarak yönetmek suretiyle müşterilerimizin güvenliğini ve esnekliğini geliştirmek.

DRK’nın Stratejik Hedefi;

DRK’nın stratejik hedefi güvenliğin farklı katman ve sektörlerine fonksiyonlarına ilişkin disiplinler arası bir çalışma yürüterek TÜRKİYE’DEKİ GÜVENLİK DANIŞMANLIK AÇIĞINI KAPATMAKTIR.