Neden DRK’yi Seçmelisiniz?

DRK’yi personel ve iş operasyonlarınızın güvenliğini maksimize etmek için seçmelisiniz.

Çünkü;

DRK maliyet etkin çözümler sağlar. Güvenlik maliyetlerine yönelik hassasiyetleriniz göz önünde tutarak abartılı maliyetlerden özenle kaçınır.

DRK doğrudan ve sürekli olarak sahada faaliyet ve varlık gösterir.

DRK, en uzak ve erişilmesi güç noktalardaki cari güvenlik bilgilerini temin edebilmek bağlamında geniş bir yerel güvenlik makamları ve yerel halk irtibat ağına sahiptir.

DRK, Türkiye sathında, en ücra noktalarda ve güvenlik problemlerinin en çok tecrübe edildiği Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde dahi üstün nitelikli ve yüksek tecrübe düzeyindeki Güvenlik Uzmanları ile projelerinizin güvenliğini sağlar.

DRK, saha analizlerinde yaparken üst düzey akademisyen, uzman ve analistlerden Türkiye’ye mücavir olup Türkiye’deki güvenlik gelişmelerini yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşanabileceği Suriye, Irak gibi alanlara ilişkin temin ettiği büyük politik-güvenlik (wider political-security picture) resmini temel alarak uzun vadeli ve isabetli projeksiyonlar yapar. DRK’nin haiz olduğu bu yapı ve yetenek ona, Orta Doğu bölgesinin ilgili alanlarına ilişkin olarak tam ve entegre edilmiş bir “Bölünmez Güvenlik Resmi” elde etme imkânı sağlar. Bu husus DRK’nin müşterilerine uzun dönemli ve isabetli tahmin ve projeksiyonlar sunması için özel olarak tasarlanmış bir şirket yapılanmasına işaret etmektedir. Bu yönüyle DRK daha ziyade uzun dönemli ve Proje Ömür Döngüsüne hitap eden güvenlik çalışmalarına yönelmiş durumdadır.

Bütün bu yaklaşım ve kapasiteler DRK’yi müşterileri için;

 

  • Maliyet Etkin
  • Güvenilir
  • Sürdürülebilir
  • Tutarlı

bir çözüm ortağı haline getirmektedir.

 

Security System Design & Management