Özel Proje Güvenlik Çözümleri

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DRK gerek özel güvenilk tedbirleri gereksinimleri gerekse özel mühendislik uzmanlığı gerektiren özel nitelikteki alt yapı projelerine yönelik detaylı güvenlik çözümleri sunar. Bbu tür projeler genellikle büyük ve stratejik çaplı projeler olup, köprü, nükleer tesis, hidro elektrik santral, maden sahası, petrol ve doğalgaz depo ve iletim tesisleri gibi tesislerdir.

Özel Projeler Güvenlik Yönetimi Çiftlik
Özel Projeler Güvenlik Yönetimi Köprü
Özel Projeler Güvenlik Yönetimi Çiftlik

Özel Olay Güvenlik Çözümleri

DRK, yoğun kalabalık, karmaşa ve insan trafiği içeren konser, toplantı gibi büyük organizasyonlara yönelik güvenlik desteği sağlar.

Özel Olay Güvenlik Çözümleri