Şirket Güvenlik Sistem Yönetimi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DRK’nin ana fonksiyonlarından biri de çalışanlar ve iş operasyonlarının güvenliklerini geliştirecek şekilde Şirket/Kurum Risk ve Güvenlik değerlendirmeleri hazırlamaktır.

Bu bağlamda DRK, Türkiye’nin her yerinde; bölge, şantiye ve çalışma sahası düzeyinde, güvenlik kırılganlıkları ve hassasiyetlerini bertaraf edecek ve risk azaltım (mitigation) tedbirleri geliştirecek şekilde yüksek doğruluklu anahtar (niche) değerlendirmeler, saha/tesis incelemeleri, gözlemler ve planlar sunar.

DRK ayrıca, Şirket/Proje liderleri ve yöneticilerine, iş sürekliliğini (continuity) ve esnekliğini (resilience) devam ettirecek şekilde Rapor ve Analizler ile Güvenlik ve farkındalık eğitimleri sağlar.

Bu kapsamda DRK çözüm ortaklarına şantiye çalışmaları, transfer ve seyahatler, lojistik operasyonlar sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

Şirket Proje Güvenlik Yönetimi

DRK porjelerinize ilişkin operasyon alanlarının, çalışma bölge ve ofislerinizin, seyahaleriniz ve lojistik faaliyetlerinizin günlük ve saha bazında günvelik yönetimini icra eder.

Bu fonksiyon DRK Güvenlik Analistleri ve DRK Saha Güvenlik Yöneticilerinin birlikte ve koordineli çalışması ile yerine getirilir.

Bu güvenlik yönetimi faaliyeti kapsamında, gerekli risk ve güvenlik değerlendirmeleri ile gerekli raporlamalar zamanlı olarak müşteriye sunulur.

Project Security and Site Security Management

Proje ve Saha Güvenlik Yönetimi

Bu sahada fiziksel olarak günlük olarak icra edilen bir güvenlik yönetim fonksiyonudur. Bu işlemler desteklenen projeye yönelik olarak başlangıçta hazırlanan planlar ve yapılan değerlendirmelerin doğal bir devamı olarak yürütülür. Bu bağlamda güvenlik yönetim işlemleri daimi ve periyodik bir şekilde yürütülürken gerekli raporlamalar da eş zamanlı olarak ve gerektiğinde müşteriye sunulur. Saha günvelik yönetim işlemleri sürekli nitelikte sahada bulunan güvenlik yöneticileri tarafından veya şirket analistlerini periyodik gözlemleri çerçevesinde yürütülür. Bu bağlamda önemli olarak, DRK DRK’nın silahlı veya silahsız güvenlik personeli istihdam etmediğinin ve yalnızca güvenlik danışmanlığı şeklinde faaliyet yürüttüğünün altının çizilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle DRK sizin için gerekli güvenlik yapısını ve seçeneklerini ortaya koyarak bu bağlamda ihtiyaç duyulan, güvenlik yapısının belirlenmesi, personel stemini, seçimi, eğitimi, denetimi ve testleri konularındaki tüm işlem ve düzenlemelerde size danışmanlık sağlar. Aynı husus, güvenlik mimarisinde bulunabilecek diğer fiziksel, teknolojik ve yöntemsel konular için de geçerlidir.

Güvenlik Check Upları;

Travel Risk Management

Bu fonksiyon tıbbi check up ların insan sağlığındaki rolüne paralel bir güvenlik kontrolünü ihtiva etmektedir. Güvenlik check upları bir organizasyonunun Güvenlik Farkındaık konularını da kapsayacak şekilde, tüm güvenlik bileşenlerine ilişkin uygulamalarının etkinlik derecelerinin kısa ve süratli bir kontrolünü içerir. Bu kontroller sonucunda müşteriye mevcut güvenlik tedbirlerinin etkinliğine ilişkin bir derecelendirme notu verilir.

Güvenlik Değerlendirmeleri & Planları

Güvenlik değerlendirme ve planları bir proje veya iş operasyonunun tümü veya belirli bir safhasında uygulanması gereken güvenlik tedbir ve önlemlerini içeren kapsamlı bir dokümandır. Güvenlik planları ve değerlendirmeleri tipik olarak risk değerlendirmelerindeki veriler üzerine inşa edilip, güvenlik parametreleri ve tedbirlerini analitik olarak ortaya koyarlar. Tipik bir güvenlik planı projenin hacmi ve geçerlilik süresine bağlı olarak 2-20 sayfa civarında hazırlanır.