Şirket/Kurum Güvenlik Çözümleri

Şirket/Kurum Güvenlik Çözümleri

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DRK’nin ana fonksiyonlarından biri de çalışanlar ve iş operasyonlarının güvenliklerini geliştirecek şekilde Şirket/Kurum Risk ve Güvenlik değerlendirmeleri hazırlamaktır.

Bu bağlamda DRK, Türkiye’nin her yerinde; bölge, şantiye ve çalışma sahası düzeyinde, güvenlik kırılganlıkları ve hassasiyetlerini bertaraf edecek ve risk azaltım (mitigation) tedbirleri geliştirecek şekilde yüksek doğruluklu anahtar (niche) değerlendirmeler, saha/tesis incelemeleri, gözlemler ve planlar sunar.

DRK ayrıca, Şirket/Proje liderleri ve yöneticilerine, iş sürekliliğini (continuity) ve esnekliğini (resilience) devam ettirecek şekilde Rapor ve Analizler ile Güvenlik ve farkındalık eğitimleri sağlar.

Bu kapsamda DRK çözüm ortaklarına şantiye çalışmaları, transfer ve seyahatler, lojistik operasyonlar sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

Risk Analysis

Risk Analizi

Risk analizleri, bir projenin ömür döngüsü boyunca (life cycle) karşılaşılabilecek farklı risk kategorileri hakkında müşterilere doğru bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanır. Risk analizleri güvenlik değerlendirmelerine ışık tutacak temel altyapı bilgisini sağlar. Bir müşteri yalnızca yapılacak risk analizi ile yetinebileceği gibi, bu analizin devamında sağlanabilecek güvenlik raporlamalarını ve alınması gereken güvenlik tedbirlerinin zamanlı ve formatlı bir uygulama rehberleri niteliğindeki güvenlik planlamalarını ve risk azaltım tedbirlerini de talep edebilir. Risk değerlendirmeleri aşağıdaki güvenlik alanlarının biri, bir kaçı ya da hepsi için hazırlanabilir.

 • Bireysel/VIP Güvenlik,
 • Seyahat Güvenliği,
 • Şantiye/Çalışma Sahası /tesis operasyon güvenliği,
 • Büyük çaplı lojistik (mass logistics), transfer ve nakliye güvenliği,
 • Fiziksel ve bilgi (enformasyon) güvenliği,
 • İş operasyonlarını dâhili sabotaj ve bilgi sızıntılarından koruyacak şekilde personel güvenliği.
Tipik bir risk değerlendirmesi, değerlendirme konusunun büyüklüğü ve geçerlilik (kapsama) süresine bağlı olarak 2 ile 10 sayfa arasında olabilir.

 

Güvenlik Değerlendirmeleri & Planları

Güvenlik değerlendirme ve planları bir proje veya iş operasyonunun tümü veya belirli bir safhasında uygulanması gereken güvenlik tedbir ve önlemlerini içeren kapsamlı bir dokümandır. Güvenlik planları ve değerlendirmeleri tipik olarak risk değerlendirmelerindeki veriler üzerine inşa edilip, güvenlik parametreleri ve tedbirlerini analitik olarak ortaya koyarlar. Tipik bir güvenlik planı projenin hacmi ve geçerlilik süresine bağlı olarak 2-20 sayfa civarında hazırlanır.

Şirket/Kurum Proje Güvenlik Yönetimi

Şirket/Kurum güvenlik yönetimi; şantiye, çalışma sahası, faaliyet bölgesi veya belirli bir alana ilişkin güncel ve pratik bazda gerekli güvenlik tedbirlerinin yönetilmesini ve icrasını kapsayan aktüel bir fonksiyondur. Şirket/Kurum güvenlik yönetimi bir projenin bütününün olduğu kadar, o proje kapsamındaki belirli bir transfer, nakliye ve lojistik faaliyete veya bireysel/VIP güvenlik gereksinimlerine yönelik olarak da uygulanabilir. Bu işlev DRK Analistleri ile Saha Güvenlik Yöneticilerinin koordineli ve müşterek bir faaliyeti şeklinde yürütülür. Bu işlev sırasında gerekli olan risk ve güvenlik analizleri ilgili muhataba doğrudan ve otomatik olarak istenen yer ve zamanda sağlanır.

Project Security and Site Security Management

Proje Güvenlik ve Şantiye/Çalışma Sahası Güvenlik Yönetimi

Bu fonksiyon günlük ve Pratik boyutta icra edilen bir Güvenlik Yönetimi işlevi olup, bizatihi DRK Analistlerine bağlı çalışan Saha Güvenlik Müdürleri tarafından icra edilir. Bu fonksiyon genellikle DRK tarafından daha önce hazırlanmış olan güvenlik değerlendirmeleri ve planlamalarının doğal bir uzantısı şeklinde olup bu dokümanlardaki bilgi ve verilere tekabül eder. DRK, Güvenlik Yönetimi fonksiyonlarını sürekli veya periyodik/dönemsel bazlarda yayınlayacağı güncellemeler ile yürütür ve müşterilerini bu güncellemeler vasıtasıyla bilgilendirir. Önemli bir not olarak, DRK Silahlı veya Silahsız Güvenlik Personeli istihdam etmez. Bununla beraber müşterilerine en uygun güvenlik personel yapılandırması konusundaki tavsiyelerde bulunarak bu kapsamdaki satın alma ve bürokratik süreçlerde destek sağlar. Bu destek, en uygun, maliyet etkin güvenlik uygulayıcılarının tespiti, hizmetin alımı ve etkinlik değerlendirmelerinin yapılması hususlarını kapsar. Personel boyutunun yanı sıra DRK, ilgili çalışma sahasında uygulanacak fiziksel güvenlik tedbirleri konusunda da benzer desteği tüm boyutlarıyla sağlar. Bu destek en uygun CCTV, giriş/çıkış kontrol (Access Control) ve fiziki güvenlik ekipmanlarının tespiti, temini ve işletilmesini de kapsar. DRK Güvenlik Yönetimi ayrıca şirket çalışanlarına yönelik güvenlik farkındalık ve prosedür eğitimleri ile oryantasyon eğitimlerini de sağlar. Son olarak DRK Güvenlik Yönetimi kapsamında müşteri çalışma sahalarına sızma testleri (intrusion tests) ve caydırma tedbirleri ile ilgili destek de sağlanır.

Seyahat Güvenlik Yönetimi

Seyahat Güvenlik Yönetimi

Seyahat Güvenlik Yönetimi DRK’nin en tecrübeli olduğu bir kaç alandan biridir. Müşteriye sunulacak olan seyahat güvenlik tedbirleri genellikle “havalimanından havalimanına” olan süreci; konaklama, oryantasyon, serbest zaman (leisure time) kullanımı (leisure time) acil durum bilgilendirme ve notifikasyon, tahliye, güvenli noktalarda ikamet (safe havening) gibi tüm boyut ve dilimleri ile kapsar. DRK analistleri seyahat güvenliği bağlamında mesafe ve lokasyon sınırı olmaksızın gerekli desteği bizzat müşteri ile birlikte bulunarak sağlar ve seyahatler boyunca söz konusu olabilecek sıcak noktalarda uygulanabilecek balistik yelek (balistic vest) prosedürleri ile yerel güvenlik makamları ile olabilecek gerekli koordinasyonu da temin ederler.


Büyük Çaplı (mass) Lojistik /Nakliye-Taşıma Güvenliği

DRK’nin özellikle ciddi tecrübe sahibi olduğu diğer bir alan da büyük çaplı transfer ve nakliyelerin güvenliği konusudur. Bu kapsamda DRK, her üç saatte bir çıkartılacak 30 tır/kamyon veya diğer ağır araçların 1500 Km.’ye kadar olan bir güzergâh içindeki güvenliğini doğrudan sağlayabilecek kapasitededir. DRK bu kapsamda müşteri firma ile nakliye firmaları arasındaki gerekli bağlantı ve koordinasyonu sağlayarak, yerel güvenlik makamlarının da dâhil edildiği bir süreç boyunca yüksek değerli ve stratejik yükler taşıyan konvoyların güvenliğini temin eder.