Eğitim ve Denetim

DRK’nın güvenliğe ilişkin eğitim kapsamında temel aldğı hedef kitle şirket yöneticileri ve kritik personeldir. Bu bağlamda güvenlik farkındalığının yaratılması ve özellikle Kriz Yönetimi bağlamındaki rol ve sorumlulukların eğitimine özel bir önem atfedilir.

Güvenlik personelinin eğitimi ise DRK’nın eğitim alanındaki diğer bir yetenek paketidir.