Güvenlik Sistem Dizaynı ve Yönetimi

Güvenlik Sistem Dizaynı ve Yönetimi

DRK güvenlik sistem mimarisi kurulumlarını kendisine özgü yaklaşım ve metodoloji kapsamında ele alır. Bu bağlamda DRK aşağıda sıralanan güvenlik bileşenlerini metodik bir şekilde ele alır.

  • Durumsal farkındalık, iş birliği, bilgi paylaşımı,
  • Prosedürel ve yöntemsel güvenlik düzenlemeleri,
  • Teknoloji,
  • Fiziksel tedbirler,
  • Personel bazlı tedbirler.

Yukarıda tanımlanan dikey bileşen stratejinin vaz geçilmez bileşenlerinden olan “zaman” kavramı ile yatay düzlemde de birleştirilerek;

  • Güvenlik,
  • Beka
  • Ve Devamlılık

Kavramları arasında düzenli bir bütünlük elde etmeyi hedefler.

Güvenlik Sistem Dizaynı ve Yönetimi - tehdit çeşitleri