Risk ve Tehdit Analizi

Risk Analysis

Risk ve Tehdit Analizi

Risk analizleri, bir projenin ömür döngüsü boyunca (life cycle) karşılaşılabilecek farklı risk kategorileri hakkında müşterilere doğru bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanır. Risk analizleri güvenlik değerlendirmelerine ışık tutacak temel altyapı bilgisini sağlar. Bir müşteri yalnızca yapılacak risk analizi ile yetinebileceği gibi, bu analizin devamında sağlanabilecek güvenlik raporlamalarını ve alınması gereken güvenlik tedbirlerinin zamanlı ve formatlı bir uygulama rehberleri niteliğindeki güvenlik planlamalarını ve risk azaltım tedbirlerini de talep edebilir. Risk değerlendirmeleri aşağıdaki güvenlik alanlarının biri, birkaçı ya da hepsi için hazırlanabilir.

  • Bireysel/VIP Güvenlik,
  • Seyahat Güvenliği,
  • Şantiye/Çalışma Sahası /tesis operasyon güvenliği,
  • Büyük çaplı lojistik (mass logistics), transfer ve nakliye güvenliği,
  • Fiziksel ve bilgi (enformasyon) güvenliği,
  • İş operasyonlarını dâhili sabotaj ve bilgi sızıntılarından koruyacak şekilde personel güvenliği.
Tipik bir risk değerlendirmesi, değerlendirme konusunun büyüklüğü ve geçerlilik (kapsama) süresine bağlı olarak 2 ile 10 sayfa arasında olabilir.