Ekibimiz

DRK Danışmanlık ve Güvenlik uygulama ekibi, müşterilerine yönelik yüksek kalite ve doğrulukta sürdürülebilir bir güvenlik danışmanlığı sağlamak üzere, etkili bir yönetim bünyesinde toplanmış; Stratejik Uzmanlar, Şirket Analistleri ve Saha/Şantiye/Çalışma Sahası Güvenlik Yöneticilerinden oluşan bir bütündür.

DRK Personeli ve Uzmanları


 

Stratejik Uzmanlar (Güvenlik ve Politika Danışmanları)

Genelde akademisyenler ve tanınmış analistlerden oluşan “Stratejik Uzmanlar” Ad Hoc bir yapı olan DRK Danışma Kurulu’nu oluşturur. Danışma Kurulu üyelerinin her birisi; Irak, Suriye, Terörizm, Göç, Enerji politikaları gibi konularda uzmanlaşmış kişilerdir. DRK Yönetimi günlük çalışmalarında sürekli olarak Stratejik Uzmanlarla irtibat halindedir. Ayrıca, periyodik olarak bir araya gelen DRK Danışma Kurulu, DRK için genel, bölgesel güvenlik değerlendirmelerine dayanak teşkil edecek üst düzey bölgesel analizleri sunarak DRK Danışmanlık Hizmetleri için gerekli olan uzun dönemli ve geniş ölçekli teorik, stratejik ve kavramsal çerçeveyi sağlar. Bu kavramsal çerçeve DRK analistleri tarafından yapılacak uzun, orta ve kısa dönemli proje spesifik güvenlik/risk tanımlama çalışmaları için gerekli üst yapıyı teşkil eder.

Şirket Analistleri

DRK’nin çekirdek ve omurga kadrosunu oluşturan merkezi personelidir. Genellikle emekli olmuş üst düzeyli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma veya Emniyet mensuplarından oluşurlar. Analistler DRK’nin müşterileri ile olan ara yüzünü teşkil eder ve her bir projenin sorumluluğunu üstlenirler. Herhangi bir güvenlik projesinin ömür döngüsü boyunca gerekli olabilecek her türlü analiz, planlama ve değerlendirmeler DRK Analistleri tarafından yürütülür. DRK Analistleri aynı zamanda DRK Danışma Kurulu ile Saha Güvenlik Yöneticileri arasındaki köprüyü teşkil eder. DRK bünyesinde, mevcut iş potansiyeline uygun olarak tam zamanlı ve bağımsız konumunda yeterli sayıda analist hazır bulundurulmaktadır. DRK Analistleri gerekli olduğu şekilde şirket merkezi ve proje sahalarında görev yaparak proje saha güvenlik yöneticilerini yönlendirir ve denetlerler.

Saha/Şantiye Güvenlik Yöneticileri

Her bir projesinin günlük ve pratik saha bazında güvenlik yönetimini yaparlar. Bu kişiler genellikle TSK, Jandarma veya Emniyet mensubu daha alt düzey emekli personeldir. Saha Güvenlik Yöneticileri geçmiş askeri veya sivil kariyerleri bağlamında Pratik güvenlik uygulamaları konusunda geniş tecrübe sahibi kişiler olup aynı zamanda sahalarındaki emniyet, güvenlik makamları ve yerel halk ile geniş bir ağ ilişkisini de yönetebilecek durumdadırlar. Saha Güvenlik Yöneticileri bir projenin en uç noktasındaki DRK personeli olup doğrudan müşteri proje müdürüyle koordineli bir şekilde doğrudan ilgili DRK Analisti gözetiminde çalışırlar.