Gözlem - Güvenlik / Risk Raporları

DRK müşterilerine yönelik olarak bilgilendirme ve uyarma amaçlı raporlamalar sağlar.

Bu raporların kapsam ve seviyeleri müşterilerin iş operasyonlarının çapı ve durumuyla bağlantılı olabilir.

DRK’nin bu kapsamdaki raporları genellikle istek üzerine ve periyodik olarak hazırlanır.

Raporlar stratejik – siyasi seviyeden başlayarak, bölge, olay, proje seviyesine kadar değişen bir yelpaze içinde hazırlanabilir.

Political Situation Reports

Politik Durum Raporları

Politik Durum Raporları mevcut politik gelişmelerin ilgili müşterinin iş operasyonlarına olabilecek muhtemel etkileri bağlamında bir öngörü (insight) vermeyi hedefler. Bu raporların öngörülen çıktıları müşteri yöneticileri için, iş sürekliliğini ve esnekliğini korumak amaçlı uygulanabilecek anahtar nitelikteki (niche) kısa, orta ve uzun dönemli güvenlik tedbirleri setidir. Tipik bir politik durum raporu tahmini olarak 5-15 sayfadan ibaret olabilir.

Event / Incident Specific Reports

Proje Bazlı Raporlar

Bu raporlar, herhangi bir iş operasyonunu güvenlik boyutuyla ilgili parametre ve gelişmeleri tanımlamak üzere hazırlanan özel tasarlanmış (tailored) raporlardır. Bu raporlar yapıları itibarıyla (inherent), ilgili şantiye, çalışma bölgesi, seyahat, nakliye veya transfere yönelik bir risk değerlendirmesini, risk azaltım (mitigation) matrisini ve kısa bir güvenlik planını da kapsayabilir. Bu tür raporlar projenin yoğunluğu ve süresine göre genellikle 3-20 sayfayı içerebilir.

Olay/ Vaka (incident) Raporları

Olay raporları Türkiye’de meydana gelen herhangi bir dikkate değer güvenlik olaylarının değerlendirilmesi maksadıyla hazırlanır. Bu raporların muhteviyatı genellikle açık kaynak bilgilerinden derlenir ve DRK Analistleri tarafından yapılan değerlendirmeler ile beslenir. Bu değerlendirmeler, söz konusu olayın; oluş tarzı, nedeni, motivasyon kaynağı, potansiyel etki alanları ve geleceğe yönelik tekerrür ihtimalleri göz önünde tutularak hazırlanır. Tipik bir olay raporu, müşteriyle olan ilgisine de bağlı olarak, genelde 1-5 sayfayı içerir.

Periyodik Raporlar

Periyodik Güvenlik Raporları asgari olarak haftalık bazda yayınlanır. Bu raporların temel değişkenleri bölgesel genel güvenlik gelişmeleri bağlamında müşteriye münhasır aktivite ve tesis, personel güvenliğini etkileyebilecek olası olumsuzluklar ve bunları bertaraf edecek tedbirlerin içerebilir. Tipik bir haftalık rapor 1-3 sayfadan, aylık raporlar ise 3-5 sayfadan oluşabilir.